Linii de finanțare

Proiecte de cooperare

Bugetul aferent acestei linii de finanțare în perioada 2014-2020 este de aproximativ 318 milioane €, reprezentând circa 70% din bugetul Subprogramului Cultura.

Traduceri literare

Linia de finanțare Proiecte de traduceri literare oferă sprijin pentru traducerea, publicarea și promovarea la nivel european a operelor de ficțiune.

Rețele europene

Programul Europa Creativă își propune să sprijine rețelele europene de organizații care funcționează în sectoarele culturale și creative. Această finanțare ajută organizațiile să se adapteze mai bine și mai rapid la schimbări de pe piețe (de exemplu prin folosirea noilor tehnologii digitale) și să își consolideze capacitatea de a lucra dincolo de granițele țării sau ale Europei.

Platforme europene

Platformele europene – sprijin pentru artiștii aflați la începutul carierei. Acest tip de subvenție sprijină platformele să întreprindă activități de comunicare cu un public nou, dezvoltând strategii la nivel european.

Acțiuni speciale

Premiul Uniunii Europene pentru patrimoniu cultural / Premiile Europa Nostra; Premiul Uniunii Europene pentru arhitectură contemporană și Mențiunea specială acordată unui arhitect; Premiul Uniunii Europene pentru literatură etc.