Biroul Europa Creativă România

Biroul promovează Programul Europa Creativă la nivel național, acordă asistență tehnică gratuită operatorilor care vor să acceseze finanțare, contribuie la identificarea de parteneri europeni pentru cooperare și promovează proiectele finanțate.

Alfă mai multe

Noutățile programului Europa Creativă 2021-2027

Bugetul total al programului este de 2,4 miliarde de Euro.

  • un accent mai puternic pe creația transnațională și pe inovare
  • facilitarea accesului la finanțare prin rate de cofinanțare mai ridicate (un sprijin mai mare pentru proiecte din partea programului „Europa creativă”)
  • acțiuni care vizează nevoile anumitor sectoare creative specifice, cum ar fi muzica, arhitectura și patrimoniul cultural.
  • accent pe sprijinirea cooperării la nivelul UE pentru a face sectorul audiovizual european mai competitiv la nivel mondial
  • programul de mobilitate pentru artiști și profesioniști