Linii de finanțare

Subprogramul Cultura încurajează cooperarea și schimburile între organizațiile culturale și artiștii din Europa și nu numai.

În conformitate cu obiectivele programului Europa Creativă, subprogramul Cultura are următoarele priorități:

  • consolidarea cooperării transnaționale și a dimensiunii transfrontaliere a creației, circulației și vizibilității operelor europene, precum și a mobilității operatorilor din sectoarele culturale și creative;
  • creșterea accesului și a participării la cultură și creșterea implicării publicului, precum și îmbunătățirea dezvoltării publicului în întreaga Europă;
  • promovarea rezilienței societății și consolidarea incluziunii sociale, precum și a dialogului intercultural, prin intermediul culturii și al patrimoniului cultural;
  • creșterea capacității sectoarelor culturale și creative europene, inclusiv a capacității persoanelor care lucrează în aceste sectoare, de a cultiva talente, de a inova, de a prospera și de a genera locuri de muncă și creștere economică;
  • consolidarea identității și a valorilor europene prin sensibilizarea culturală, educația în domeniul artei și creativitatea bazată pe cultură în domeniul educației;
  • promovarea consolidării capacității în cadrul sectoarelor culturale și creative europene, inclusiv a organizațiilor locale și a microorganizațiilor, astfel încât acestea să poată fi active la nivel internațional;
  • contribuția la strategia globală a Uniunii pentru relații internaționale prin cultură.

Subprogramul Cultura finanțează: proiecte de cooperare între minimum 3 țări; circulația operelor literare europene; rețele de organizații profesionale; platforme de promovare a artiștilor și a operelor lor; mobilitatea artiștilor și profesioniștilor din domeniul culturii.