Webinar Europa Creativă în cadrul Financing Info Monday

Webinar Europa Creativă în cadrul Financing Info Monday

Luni, 13 noiembrie 2023, începând cu orele 12:00, vă invităm să participați la FINANCING INFO MONDAY, eveniment organizat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în colaborare cu Ministerul Culturii – Unitatea de Management a Proiectului – Biroul Europa Creativă România.

Webinarul vizează prezentarea oportunităților oferite de Subprogramul Cultura din cadrul Programului Europa Creativă.

Europa Creativă este programul de finanțare al Uniunii Europene dedicat sprijinirii sectoarelor culturale și creative. Este gestionat de Comisia Europeană prin Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură și are trei componente: subprogramele Cultura și MEDIA și o componentă transsectorială care facilitează colaborarea între sectoarele creative și sprijină sectorul mass-media de știri prin promovarea alfabetizării mediatice, a pluralismului și a libertății presei.

Subprogramul Cultura acoperă toate sectoarele culturale și creative, cu excepția audiovizualului, încurajând cooperarea și schimburile între organizațiile culturale și artiștii din Europa și nu numai. Sunt finanțate proiecte de cooperare între minimum trei țări; circulația operelor literare europene; rețele de organizații profesionale; platforme de promovare a artiștilor și a operelor lor; mobilitatea artiștilor și profesioniștilor din domeniul culturii. De asemenea, sunt susținute acțiuni speciale precum premiile UE pentru patrimoniu cultural, literatură, arhitectură și muzică, Capitalele Europene ale Culturii și Marca Patrimoniului European.

Pot beneficia de finanțare organizațiile din statele participante la program, indiferent de tipul lor (autorități și instituții publice, ONG-uri sau companii private).

Prezentarea va fi susținută de domnul Sorin Enuș, coordonator Subprogram Cultura – Biroul Europa Creativă România.

Înscrierile se pot realiza prin completarea formularului online și sunt deschise până în data de 07.11.2023