S-a lansat apelul pentru proiecte de cooperare europeană 2024 

S-a lansat apelul pentru proiecte de cooperare europeană 2024 

Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA) a publicat astăzi apelul pentru proiecte de cooperare europeană 2024 în cadrul Programului Europa Creativă.

Linia de finanțare încurajează cooperarea transnațională între organizațiile din țările participante la program, oferind organizațiilor culturale posibilități de a co-produce, coopera, experimenta, inova și învăța unele de la altele.

Sunt avute în vedere următoarele priorități:

  • audiența: creșterea accesului cultural și a participării la cultură, precum și implicarea și dezvoltarea publicului;
  • incluziunea socială: promovarea rezilienței societății și sporirea incluziunii sociale în/prin cultură, în special a/pentru persoanele cu dizabilități, minorități și grupuri marginalizate social, precum și dialogul intercultural;
  • sustenabilitatea: co-crearea, adoptarea și diseminarea de practici eficiente din punct de vedere ecologic, în conformitate cu prevederile Pactului verde european și ale Noului Bauhaus european;
  • tranziția digitală: sprijinirea sectoarelor culturale și creative europene pentru a  începe sau a accelera tranziția digitală și a aborda provocările ridicate de inteligența artificială și alte tehnologii emergente;
  • dimensiunea internațională: dezvoltarea capacității organizațiilor din sectoarelor culturale și creative europene de a fi active la nivel internațional și de a contribui la dezvoltarea relațiilor culturale internaționale și a Strategiei UE privind relațiile culturale internaționale;
  • priorități anuale specifice: sprijiirea sectoarelor culturale și creative din Ucraina. Proiectele care abordează această prioritate trebuie să își concentreze eforturile pe sprijinirea organizațiilor culturale ucrainene și a artiștilor și profesioniștilor din sector, pentru a le permite să continue să creeze și să prezinte cultura ucraineană și/sau să pregătească redresarea postbelică.

Proiectele depuse trebuie să trateze teme transversale precum incluziunea și diversitatea, în special egalitatea de gen și lupta împotriva schimbărilor climatice.

Bugetul total alocat acestui apel este de 59.730.025 €.

Termenul-limită pentru depunerea proiectelor este 23 ianuarie 2024, ora 17:00 (ora Bruxelles-ului).

Conform Programului de lucru Europa Creativă pentru anul 2024, apelul de proiecte de cooperare europeană va fi deschis doar pentru finanțarea proiectelor de amploare mică și medie, apelurile pentru proiectele de mai mare amploare urmând a fi organizate doar o dată la 2 ani.

Vă reamintim că echipa Biroului Europa Creativă România vă stă la dispoziție cu feedback și consultanță gratuite în procesul de elaborare a propunerilor de proiect.

Ne puteți contacta și pentru a vă sprijini în identificarea de parteneri din alte țări eligibile la program.

În această eventualitate, puteți folosi metodele prezentate de noi aici. De asemenea, puteți completa în limba engleză acest formular și să ni-l trimiteți pe adresa cultura@europa-creativa.eu. Noi vom transmite solicitarea mai departe, către celelalte birouri Europa Creativă din Europa, astfel încât formularul să ajungă la operatorii din țările de unde vă doriți parteneri.

Vă reamintim că pe site-ul nostru sunt disponibile și oferte de parteneriat ale unor organizații interesate să coopereze cu operatori culturali din România.