S-a lansat cel de-al doilea apel Perform Europe

S-a lansat cel de-al doilea apel Perform Europe

În cadrul schemei de finanțare Perform Europe a fost lansat un al doilea apel care promovează crearea de parteneriate incluzive, diverse și ecologice în domeniul artelor spectacolului.

Apelul este deschis profesioniștilor și organizațiilor active în domeniul artelor spectacolului, din statele participante la Programul Europa Creativă.

Aplicațiile trebuie depuse de către consorții formate din minimum trei parteneri din trei țări eligibile diferite. Domeniile artelor spectacolului eligibile în cadrul acestui apel sunt: teatru, dans, circ, arte stradale și teatru de păpuși. Proiectele legate de muzica live nu sunt eligibile.

Bugetul total alocat acestui apel este de 2.100.000 € și se estimează că vor fi sprijinite cel puțin 35 de parteneriate. Suma maximă acordată per proiect este de 60.000 €.

Operatorii pot aplica pentru trei categorii de proiecte: de mai mică amploare (grant maxim 12.000 €), de amploare medie (grant maxim 32.000 €) sau de mai mare amploare (grant maxim 60.000 €). 5% din totalul finanțării va fi dedicat susținerii proiectelor în care sunt implicați parteneri din Ucraina sau care au ca obiectiv sprijinirea sectorului artelor spectacolului din Ucraina. 

Apelul sprijină parteneriatele care propun idei inovatoare de turnee ce pot genera schimbări reale, centrate pe cel puțin una dintre prioritățile Perform Europe: incluziune și diversitate și / sau lupta împotriva schimbărilor climatice.

Pentru a descoperi potențiali parteneri și a depune un proiect, este necesară crearea unui cont pe website-ul Perform Europe.

Termenul-limită pentru depunerea aplicațiilor este 31 martie 2024.