Depunerea proiectelor

Pentru toate apelurile de proiecte a fost creat un sistem electronic de depunere a aplicațiilor prin intermediul Funding & Tenders Portal (F&TP) 

Citiți cu atenție Cererea de propuneri (Call notice), Ghidul liniei de finanțare (Guidelines) și Ghidul aplicanților (Guide for Applicants), aferente fiecărui apel, înainte de a completa aplicația.

 

Etapa 1: Înregistrarea organizațiilor

Pentru a putea depune o cerere de finanțare, aplicantul și, dacă este cazul în funcție de linia de finanțare, toți partenerii implicați în proiect trebuie să aibă un Cod de Identificare a Participantului (Participant Identification Code – PIC). 

Codul PIC se obține odată cu înregistrarea organizației în Funding & Tenders Portal.

În funcție de linia de finanțare, aplicanții trebuie să încarce în Portal o serie de formulare și documente legate de organizație. Citiți cu atenție Ghidul liniei de finanțare (Guidelines) pentru a verifica lista documentelor pe care trebuie să le încărcați în Portal.

După crearea contului din Portal, este necesară desemnarea unui Reprezentant Numit al Entității Legale (LEAR), care va fi singura persoană care are dreptul să gestioneze datele organizației în această aplicație. Informații privind procedura de numire a LEAR sunt disponibile pe această pagină.

NB: Dacă organizația dumneavoastră are deja un cod PIC, nu este necesară parcurgerea acestei etape. Utilizați codul PIC deja atribuit pentru generarea formularului electronic și pentru depunerea propunerii de proiect. 

 

Etapa 2: Crearea și completarea aplicației

Pentru a crea o propunere de proiect, va trebui să parcurgeți următorii pași:

 • Accesați Funding and Tenders Portal și conectați-vă folosind numele de utilizator și parola contului organizației dvs.
   
 • Selectați programul de finanțare
   
 • Introduceți denumirea apelului de proiecte utilizând motorul de căutare
   
 • Selectați apelul pentru care doriți să depuneți proiectul
   
 • Accesați secțiunea „Submission service” din meniul din partea stângă a ecranului, apoi butonul galben „Start SUBMISSION”            


Aplicația este alcătuită din 3 părți:
 

 • Partea A: se completează online. Conține informații administrative despre organizație și generale despre bugetul proiectului;
 • Partea B: se descarcă, se completează local și se încarcă în aplicație în format pdf. Conține descrierea proiectului, acoperind conținutul tehnic al propunerii;
 • Anexele și documentele justificative specifice fiecărui apel: se descarcă, se completează local și se încarcă în aplicație în format pdf.

 

Etapa 3: Transmiterea aplicației

Aplicația însoțită de anexele specifice fiecărei linii de finanțare se transmite online către Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură apăsând butonul Submit. 


Mai multe informații privind procedura de depunere a aplicațiilor prin intermediul Funding & Tenders Portal sunt disponibile aici și în Manualul utilizatorului pentru depunerea propunerilor de proiecte (Proposal Submission Service User Manual).

 

____________________________________________________________________

Informații referitoare la depunerea proiectelor de cooperare cu și în Balcanii de Vest, apel de proiecte închis în 28/04/2020.