Despre programul Europa Creativă

Europa Creativă este cel mai important program de finanțare al Uniunii Europene dedicat sprijinirii domeniilor creative, culturii și audiovizualului.

Programul are un buget total de 1,46 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020 și este gestionat de Comisia Europeană prin Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, care primește și evaluează aplicațiile. Europa Creativă are două subprograme: MEDIACultura și o componentă transsectorială, dedicată garantării creditelor bancare pentru sectoarele culturale și creative și cooperării în domeniul politicilor culturale.

Programul Europa Creativă s-a constituit pe baza Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului disponibil aici.

Despre subprogramul Cultura

Subprogramul Cultura are patru componente:

 • Proiecte de cooperare la nivel european: sprijină consolidarea capacității sectoarelor culturale și creative de a opera într-un mod competitiv la nivel internațional și promovează circulația și mobilitatea transnațională;
 • Rețele europene: oferă sprijin pentru promovarea activităților desfășurate de rețelele care funcționează în sectoarele culturale;
 • Platforme europene: sprijină activitățile desfășurate de organizații cu vocație europeană care stimulează dezvoltarea de noi talente, colaborarea transfrontalieră în vederea identificării de noi categorii de public, precum și stimularea programării operelor din alte țări la nivel european;
 • Proiecte de traducere literară: susțin traducerea literară și promovarea într-o mai mare măsură a operelor traduse.

La subprogramul Cultura pot participa toate organizațiile din sectoarele culturale și creative: organizații neguvernamentale, instituții publice sau companii private. Sunt eligibile persoanele juridice stabilite în țările membre UE, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Elveția, țările în curs de aderare, candidate și potențial candidate la statutul de membru UE (în condițiile participării acestora la programele comunitare), țările care fac obiectul Politicii Europene de Vecinătate, cu condiția semnării acordurilor de înțelegere, după cum urmează: Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Egipt, Georgia, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Moldova, Siria, Teritoriul palestinian ocupat, Tunisia și Ucraina. Pentru lista actualizată a țărilor eligibile consultați întotdeauna pagina de internet a Agenției Executive pentru Educație Audiovizual și Cultură (EACEA).

Se acordă sprijin financiar operatorilor culturali care, la data termenului limită de depunere a aplicațiilor, au existență juridică de cel puțin doi ani.

Persoanele fizice nu pot depune aplicații în vederea obținerii de finanțări în cadrul programului Europa Creativă.

Principalele modificări ale Subprogramului Cultura față de Programul Cultura 2007-2013 se referă la:

 • noi obiective specifice și priorități strategice, precum dezvoltarea publicului și întărirea capacității operaționale a sectorului;
 • mai puține linii de finanțare (4 în loc de 9);
 • procent mai mare de cofinanțare în cazul proiectelor de cooperare cu minimum 3 parteneri – maxim 60% din bugetul eligibil, dar nu mai mult de 200 000 euro;
 • simplificări procedurale privind depunerea proiectelor și raportarea;
 • o mai mare deschidere spre cooperarea internațională, prin extinderea teritoriilor eligibile în cadrul programului;
 • introducerea unei finanțări speciale pentru platformele culturale europene dedicate mobilității și promovării creatorilor și operelor culturale;
 • finanțarea activităților de promovare a traducerilor de opere literare;
 • finanțarea traducerilor de opere literare în format electronic (e-books).

Subprogramul Cultura dispune de un buget total de 454,8 milioane euro pentru perioada 2014-2020.

Mai multe informații


Despre subprogramul MEDIA

Subprogramul MEDIA al Uniunii Europene sprijină capacitatea industriei cinematografice europene de a se dezvolta, de a distribui și promova operele audiovizuale.

Subprogramul MEDIA dispune de 56% din bugetul de 1,46 miliarde EUR al programului „Europa Creativă” pentru perioada 2014-2020.

În România, în perioada 2007-2014 profesioniștii din industria cinematografică au accesat fonduri MEDIA în valoare de peste 7 milioane de euro în cadrul licitațiilor de proiecte pentru domeniile: formare, dezvoltare („proiecte unice”, „portofolii de proiecte”, „difuzare TV”), distribuție („distribuție automată”, „distribuție selectivă”), festivaluri de film, „Acțiunea pregătitoare MEDIA Internațional”, MEDIA MUNDUS și „Dezvoltarea publicului”.

Prioritățile Subprogramului MEDIA

 1. Prioritățile în domeniul consolidării capacităților sectorului audiovizual european de a funcționa la nivel transnațional sunt următoarele:
  • facilitarea dobândirii și îmbunătățirii abilităților și competențelor pentru profesioniștii din domeniul audiovizualului și a constituirii de rețele, inclusiv încurajarea utilizării tehnologiilor digitale pentru a se asigura adaptarea la evoluția pieței, testarea de noi abordări pentru dezvoltarea publicului și testarea noilor modele de afaceri;
  • îmbunătățirea capacității operatorilor din sectorul audiovizualului de a elabora opere audiovizuale europene și care să aibă potențialul de a circula în UE și în afara acesteia și de a facilita coproducțiile europene și internaționale, inclusiv de televiziune;
  • încurajarea schimburilor între întreprinderi prin facilitarea accesului la piețe și la instrumente comerciale care permit operatorilor din domeniul audiovizualului să sporească vizibilitatea proiectelor lor pe piețele UE și pe piețele internaționale.
 2. Prioritățile în domeniul promovării circulației transnaționale sunt următoarele:
  • sprijinirea distribuției în cinematografe prin marketing transnațional, branding, distribuția și prezentarea de opere audiovizuale;
  • promovarea comercializării, a brandingului și a distribuției transnaționale a operelor audiovizuale europene prin intermediul tuturor celorlalte platforme, altele decât cele de teatru;
  • sprijinirea dezvoltării publicului ca mijloc de stimulare a interesului pentru operele audiovizuale europene și de îmbunătățire a accesului la acestea, în special prin promovare, evenimente, educație cinematografică și festivaluri.

Mai multe informații


Urmăriți-ne pe Facebook!