Proiecte de cooperare

Componenta încurajează cooperarea în proiecte transnaţionale între organizații precum teatre, muzee, asociaţii și fundații, centre de cercetare, biblioteci, universităţi, edituri, galerii, institute și centre culturale, companii din sfera business-ului creativ, autorităţi publice etc. din ţările participante la program.

Obiective:

  1. Creație și circulație transnațională: consolidarea creației și circulației transnaționale a operelor și artiștilor europeni;
  2. Inovație: amplificarea capacității sectoarelor culturale și creative europene de a recompensa talentul, a inova, a asigura prosperitate și a genera locuri de muncă și creștere economică.


Proiectele finanțate trebuie să aibă ca beneficiari principali țările din regiunea Balcanilor de Vest: Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Kosovo, Muntenegru, Serbia.  

Prioritățile apelului sunt: 

A. Creșterea capacității industriilor culturale și creative de a lucra la nivel transnațional și internațional: 

  • A.1. Promovarea cooperării între industriile culturale și creative din Balcanii de Vest și / sau cu statele membre UE (de exemplu: crearea de noi parteneriate, rețele, contacte profesionale în interiorul și în afara regiunii);
  • A.2. Consolidarea capacității operaționale a industriilor culturale și creative din Balcanii de Vest (de exemplu: dezvoltarea de noi competențe, experiențe și expertize profesionale; dezvoltarea publicului; promovarea unor noi modele de business, management și marketing în industriile culturale și creative; adaptarea la schimbările aduse de tehnologiile digitale).
B. Creșterea circulației transnaționale a operelor culturale și creative și a mobilității transnaționale a actorilor culturali și creativi.  
 
C. Sporirea dialogului intercultural între artiști, operatori culturali și publicul larg (promovarea diversității și a bogăției expresiilor artistice și culturale în Europa; dialogul ca instrument de încurajare și susținere a creației, coeziunii sociale, înțelegerii culturale, toleranței, reconcilierii și bunelor relații de vecinătate). 

Proiectele care abordează prioritățile de mai sus trebuie să detalieze modul în care vor promova în mod eficient egalitatea de gen: utilizarea datelor dezagregate pe criterii de gen pentru monitorizarea și raportarea proiectelor; capacitarea femeilor din industriile culturale și creative (de exemplu, prin capacitarea mai multor femei să devină lidere culturale și / sau artistice); analizarea și consolidarea rolului femeilor în domeniul culturii și în transmiterea culturii; creșterea conștientizării și vizibilitatea inegalităților de gen din sector; combaterea stereotipurilor de gen.


Solicitanți eligibili
  
Propunerile de proiecte trebuie depuse în parteneriat de cel puțin 5 organizații (un lider de proiect și parteneri), astfel: minimum 2 organizații din țări diferite din Balcanii de Vest și minimum 2 organizații din țări UE diferite. Liderul de proiect poate fi din oricare categorie de țări eligibile (UE sau Balcanii de Vest).  

După intrarea în vigoare a acordului privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, organizațiile britanice sunt în continuare eligibile în cadrul acestui apel pentru propuneri.
 
Solicitanții sunt încurajați să propună un consorțiu cu majoritatea partenerilor din Balcanii de Vest și să includă organizații care au avut o participare redusă la programul Europa Creativă până în prezent. 

Organizațiile din consorțiu trebuie să aibă activitate în sectoarele culturale și creative (cu excepția sectorului audiovizual). Organizația lideră de proiect trebuie să aibă cel puțin 2 ani de existență juridică la momentul depunerii propunerii. 

Bugetul total alocat acestui apel este de 5.000.000 Eur pentru aproximativ 20 de proiecte de cooperare.  
 
Grantul UE este de minimum 100.000 Eur și maximum 500.000 Eur, însemnând cel mult 85% din bugetul total eligibil al unui proiect.  
 
Durata proiectelor: între 24 și 48 de luni.   
 
Calendar: 
 
  • termen-limită pentru depunerea proiectelor: 28 aprilie 2020, ora 18:00 a României;
  • evaluarea proiectelor: aprilie - iunie 2020;
  • anunțarea rezultatelor: iulie 2020;
  • semnarea contractelor: septembrie - decembrie 2020; 
  • începerea proiectelor selectate: între 1 ianuarie și 31 martie 2021.   
Documentele apelului sunt disponibile pe pagina EACEA aici.