Traduceri literare

Această linie de finanțare oferă sprijin pentru traducerea, publicarea și promovarea la nivel european a operelor de ficțiune.

Prin acest apel, programul Europa Creativă vizează sprijinirea diversității culturale și lingvistice la nivelul Uniunii Europene și al statelor participante la subprogramul Cultura, precum și promovarea circulației operelor literare de înaltă calitate în UE și în afara ei, pentru ca un public cât mai larg să poată avea acces la acestea.


Obiective specifice:

 • sprijinirea diversității culturale și lingvistice a țărilor participante la program;
 • promovarea circulației transnaționale și a diversității operelor literare europene pe termen lung;
 • îmbunătățirea accesului la opere literare europene în Europa și în afara acesteia și atragerea unor noi audiențe.


Priorități:
  

 • sprijinirea promovării literaturii europene traduse;
 • încurajarea traducerilor din limbi mai puțin utilizate în limbile engleză, germană, franceză și spaniolă (castiliană); 
 • încurajarea traducerii din genuri mai puțin reprezentate, cum sunt operele destinate copiilor și tinerilor, benzile desenate/romanele grafice, nuvelele sau poezia;
 • încurajarea utilizării adecvate a tehnologiilor digitale atât în distribuirea, cât și în promovarea operelor; 
 • încurajarea traducerii și a promovării cărților care au câștigat Premiul Uniunii Europene pentru literatură
 • sporirea vizibilității traducătorilor.


Tipuri de proiecte: 

 • Proiecte cu o durată de cel mult 2 ani: vizează traducerea, publicarea și promovarea unui pachet de 3 – 10 lucrări de ficțiune din și în limbi eligibile; valoarea maximă a grantului: 100.000 € (50% din bugetul total eligibil); se bazează pe o strategie privind traducerea, distribuția și promovarea pachetului tradus.


Calendar
:


Buget:
Bugetul aferent acestei linii de finanțare în perioada 2014-2020 este de aproximativ 31,8 milioane €, reprezentând aproximativ 7% din bugetul subprogramului Cultura. Pentru apelul din 2020 bugetul disponibil este de aprox. 2 milioane €.

 

Proceduri de plată: 

 • 70% din valoarea grantului, în termen de 30 de zile de la data semnării contractului;
 • 30% după aprobarea raportului final.

Candidați eligibili:
Componenta este deschisă editurilor sau organizațiilor cu activitate în domeniul editorial care, la data termenului limită pentru depunerea aplicațiilor, pot demonstra că au personalitate juridică de cel puțin 2 ani. Persoanele fizice și persoanele fizice autorizate nu sunt eligibile.

Candidații trebuie să provină din următoarele țări: 

 • statele membre UE și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord;
 • țările candidate și potențial candidate la UE (Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia);
 • țările din Spațiul Economic European (Islanda, Norvegia);
 • țările care fac obiectul Politicii Europene de Vecinătate, care au semnat acorduri de participare la program (Armenia, Georgia, Moldova, Tunisia, Ucraina). 

Atenție! Pentru lista actualizată a țărilor eligibile, vă rugăm consultați în permanență pagina Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

Editurile/organizațiile care au în implementare proiecte strategice de traduceri literare (acorduri-cadru de parteneriat de 3 ani) contractate în 2018 nu pot depune proiecte la acest apel. 

Limbi eligibile:    

 • limbile sursă și țintă trebuie să fie recunoscute oficial într-una dintre țările eligibile;
 • sunt acceptate traducerile din latină și din greaca veche în limbile recunoscute oficial în statele menționate anterior;
 • limba țintă trebuie să fie limba maternă a traducătorului (cu excepția limbilor mai puțin vorbite, dacă editura furnizează suficiente explicații).
 
Lucări eligibile:   
 • în format tipărit sau digital (e-books) și audiobooks;
 • lucrările care urmează a fi traduse și promovate trebuie să fie opere de ficțiune, cu o valoare literară ridicată, indiferent de genul literar (romane, nuvele, povestiri, piese de teatru, poezii, benzi desenate / romane grafice, literatură pentru copii). Lucrările de non-ficțiune nu sunt eligibile;
 • lucrările de ficțiune trebuie să fi fost publicate anterior;
 • lucrările originale de ficțiune trebuie să fie scrise de autori care sunt cetățeni sau rezidenți într-una dintre categoriile de țările eligibile, cu excepția operelor scrise în latină și greaca veche;
 • lucrările de ficțiune nu trebuie să fi fost traduse în limba țintă, cu excepția cazului în care o nouă traducere corespunde unei nevoi clar evaluate (în acest caz se va explica impactul așteptat asupra cititorilor și se va justifica necesitatea unei noi traduceri în acea limbă țintă)


Precizare referitoare la Brexit

Potrivit informațiilor comunicate pe website-ul Comisiei Europene, Acordul privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană prevede că acesta va continua să participe la programele curente ale UE în perioada 2014-2020, inclusiv la Programul Europa Creativă, ca și cum ar avea calitatea de stat membru până la încheierea programelor.

Prin urmare, editurile românești pot include, în continuare, în proiectele lor de traduceri literare și opere de ficțiune scrise de autori care sunt cetățeni britanici sau rezidenți în Regatul Unit.

Detalii despre impactul Brexit asupra Programului Europa Creativă aici.

Exemple de activități eligibile:  

 • traducerea și publicarea operelor de ficțiune cu o valoare literară ridicată, indiferent de genul literar;
 • traducerea de fragmente ale operelor de ficțiune traduse anterior pentru cataloagele editurilor, în scopul promovării vânzării drepturilor acestora în Europa și în afara ei;
 • evenimentele speciale și de marketing / distribuție organizate pentru promovarea lucrărilor de ficțiune traduse în interiorul și în afara Uniunii Europene, inclusiv instrumentele digitale de promovare și promovarea autorilor la târgurile de carte și festivalurile literare.


Criterii de atribuire

Relevanța (40 puncte)
Evaluează modalitatea prin care proiectul va contribui la circulația transnațională a operelor literare europene și la sporirea accesului la acestea. 

Calitatea conținutului și a activităților (25 puncte)
Evaluează modalitatea de punere în aplicare a proiectului (calitatea operelor care urmează să fie traduse, experiența personalului care se ocupă de proiect și a modalităților de lucru).

Promovarea și comunicarea pachetului de opere traduse (25 puncte)
Evaluează modalitatea de abordare a promovării operelor de ficțiune traduse în Europa și în afara acesteia.

Puncte automate (10 puncte)
Se acordă automat câte 1 punct pentru fiecare carte câștigătoare a Premiului Uniunii Europene pentru Literatură inclusă în pachetul propus. 

Depunerea proiectelor

Aplicațiile se depun online prin intermediul sistemului electronic de depunere accesibil în pagina apelului din Funding and Tenders Portal. Pentru elaborarea și transmiterea aplicației se vor utiliza exclusiv documentele disponibile în cadrul sistemului electronic de depunere.

Aplicația este alcătuită din 3 părți: 

 • Partea A: se completează online din pagina apelului din Funding and Tenders Portal, accesând secțiunea „Submission service” din meniul din partea stângă a ecranului, apoi butonul galben „Start SUBMISSION”. Conține informații administrative despre editură și generale despre bugetul proiectului.
 • Partea B: se descarcă, se completează local și se încarcă în aplicație în format pdf. Conține descrierea proiectului, acoperind conținutul tehnic al propunerii.
 • Anexe și documente justificative: se descarcă, se completează local și se încarcă în aplicație în format pdf:


Categorii de venituri și cheltuieli: 


Costurile de achiziție a drepturilor de traducere nu sunt eligibile.


Alte aspecte importante: 

 • se încurajează: traducerile din limbi mai puțin utilizate în engleză, germană, franceză și spaniolă; traducerea și promovarea autorilor care au câștigat Premiul UE pentru Literatură; sporirea vizibilității traducătorilor, inclusiv prin includerea unei biografii a traducătorilor în cărțile traduse;
 • proiectele trebuie să includă utilizarea adecvată a tehnologiilor digitale în strategia de distribuție și promovare a cărților și să contribuie la creșterea și diversificarea publicului pentru literatura europeană;
 • este eligibilă și publicarea de antologii și colecții de texte;
 • se pot traduce și autori naționali în alte limbi eligibile, cu condiția ca promovarea și distribuția cărților traduse să se realizeze în afara țării unde editura își are sediul. 
 

Documentația apelului și materiale-suport pentru conceperea și implementarea proiectelor de traduceri literare