S-a lansat apelul din 2018 pentru proiecte de traduceri literare Europa Creativă – Cultura

28 martie 2018

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) a lansat apelul din 2018 pentru proiecte de traduceri literare în cadrul Programului Europa Creativă - Cultura, cu termen-limită de depunere în 23 mai a.c. 

Componenta finanțează traducerea, publicarea și promovarea la nivel european a operelor de ficțiune (romane, nuvele, povestiri, piese de teatru, poezii, benzi desenate, cărți de ficțiune pentru copii) din și în limbile recunoscute oficial în țările eligibile. În plus, sunt acceptate și traducerile din latină și greaca veche. Lucrările de ficțiune trebuie să fi fost publicate anterior și să fie scrise de autori care sunt cetățeni sau rezidenți într-una dintre țările eligibile, cu excepția operelor scrise în latină și greaca veche. Operele nu trebuie să fi fost traduse în limba-țintă, cu excepția cazului în care o nouă traducere corespunde unei nevoi clar evaluate (în acest caz se va explica impactul așteptat asupra cititorilor și se va justifica necesitatea unei noi traduceri în acea limbă-țintă).

Bugetul total disponibil pentru apelul 2018 este de 3,6 milioane €.

Apelul se adresează editurilor și organizațiilor cu activitate editorială din statele participante la program. Acestea au posibilitatea de a alege între două categorii de proiecte:

  • Proiecte cu o durată de maximum 2 ani: vizează traducerea, publicarea și promovarea unui pachet de 3 – 10 lucrări de ficțiune din și în limbi eligibile;valoarea maximă a grantului: 100.000 € (maximum 50% din bugetul total eligibil);se bazează pe o strategie privind traducerea, distribuția și promovarea pachetului tradus;
  • Proiecte strategice de 3 ani: vizează traducerea, publicarea și promovarea anuală a unui pachet de 3 - 10 lucrări de ficțiune din și în limbile eligibile; granturi anuale: maximum 100.000 €, (maximum 50% din bugetul total eligibil); includ un plan de acțiune pe 3 ani bazat pe o strategie pe termen lung pentru traducerea, distribuția și promovarea pachetului de opere de ficțiune.


Detalii complete despre această componentă de finanțare găsiți în secțiunea Traduceri literare a website-ului nostru.

Vă reamintim că Biroul Europa Creativă – Cultura vă poate ajuta cu informații și asistență tehnică gratuite în procesul de elaborare și depunere a aplicației. Vă stăm la dispoziție prin e-mail, telefon și la sediul nostru în situația în care doriți să accesați această finanțare. Nu ezitați să ne contactați!