Comisia propune noi priorități în cadrul Agendei Europene pentru Cultură

23 mai 2018

Comisia Europeană a adoptat marți, 22 mai a.c., noua Agendă pentru cultură.  Aceasta va fi implementată în cooperare cu Statele Membre și  cu alți actori cheie, inclusiv din rândul societății civile și din organismele internaționale.

Prin intermediul celor 25 de acțiuni propuse  în 5 domenii  de intervenție, documentul programatic urmărește să  concentreze potențialul deplin al culturii pentru a veni în sprijinul inovării, creativității, dezvoltării sociale și economice și creșterii  numărului de locuri de muncă.  În prezent, în jur de 8,4 milioane de cetățeni ai Uniunii Europene sunt angajați în sectoarele culturale și creative și UE are un surplus comercial în valoare de 8,7 miliarde de Euro din bunuri culturale.

Printre acțiunile prevăzute în cadrul Agendei se numără:

  • valorificarea puterii culturii și a diversității culturale pentru a genera coeziune socială și bunăstare, prin promovarea participării culturale, a mobilității artiștilor și prin protecția patrimoniului cultural;

  • sprijin pentru creștere și creare de noi locuri de muncă în sectoarele culturale și creative prin promovarea artei și culturii în educație, dezvoltarea competențelor relevante și încurajarea inovației în cultură;

  • întărirea relațiilor culturale la nivel internațional prin valorificarea la maximum a potențialului culturii de  a stimula dezvoltarea durabilă și de a încuraja pacea.

Ca urmare a eforturilor de conștientizare asociate Anului European la Patrimoniului Cultural 2018, Agenda prevede realizarea unui plan de acțiune pentru patrimoniu care va fi prezentat la finalul anului următor.

Detalii, comunicatul de presă și comunicarea Comisiei sunt disponibile
aici.