S-a lansat apelul din 2018 pentru proiecte de cooperare culturală Europa Creativă

17 octombrie 2018
În 16 octombrie 2018, Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) a publicat apelul anual pentru proiecte de cooperare în cadrul Programului Europa Creativă 2014-2020 – Subprogramul Cultura.

Scopul finanțării
Prin intermediul acestei componente de finanțare se încurajează cooperarea transnaţională între organizații precum teatre, muzee, asociaţii și fundații, centre de cercetare, biblioteci, universităţi, edituri, galerii de artă, institute și centre culturale, companii din sfera business-ului creativ, autorităţi publice etc. din cele 41 de țări participante la program.

Eligibilitate
Pot solicita finanțare toți operatorii (organizații neguvernamentale, instituții publice, companii private) care au activitate în sectoarele culturale și creative (inter alia: arhitectura, arhivele, bibliotecile și muzeele, artizanatul artistic, audiovizualul, patrimoniul cultural material și imaterial, designul, muzica, literatura, artele spectacolului, industria editorială, radioul, artele vizuale). 
 
Organizațiile care vor să fie lider de proiect trebuie să aibă cel puțin doi ani de existență juridică (prevederea nu se aplică și partenerilor din consorțiu). 

Categorii de proiect
La acestă licitație, un operator poate depune un singur proiect la una dintre cele două categorii:
 • proiecte de mai mică amploare: consorțiu cu minimum 3 țări și grant UE de cel mult 200.000 €, reprezentând 60% din bugetul total eligibil
 • proiecte de mai mare amploare: consorțiu cu minimum 6 țări și grant UE de cel mult 2.000.000 €, reprezentând 50% din buget din bugetul total eligibil.

Buget 2018
Apelul are alocat un buget de 44.659.800 €. Din această sumă, proiectele de mai mici dimensiuni au asigurat un buget de 17.800.000 €.

Principalele condiții de participare 
Acestea sunt prezentate sintetic în secțiunea Linii de finanțare a paginii noastre.

Calendarul apelului 
Propunerile de proiecte pot fi depuse online la EACEA până în data de 11 decembrie 2018 (ora 13:00 a României). Rezultatele selecției vor fi disponibile în luna iunie 2019, iar proiectele câștigătoare vor putea începe în intervalul 1 septembrie-15 decembrie 2019. 

Principalele schimbări față de apelul anterior (2017)
 • Au fost adăugate două noi priorități: dialogul intercultural și integrarea socială a migranților și a refugiaților; moștenirea Anului European al Patrimoniului Cultural 2018. Acestea se alătură celor trei existente și anterior: promovarea mobilității transnaționale a artiștilor și a celorlalți profesioniști din domeniul culturii, precum și încurajarea circulației transnaționale a creațiilor acestora; dezvoltarea publicului; consolidarea capacităților (digitizare, noi modele de afaceri, educație și formare). 
 • Criteriile de acordare a finanțării rămân aceleași (relevanța față de obiectivele și prioritățile finanțării; calitatea conținutului și a activităților; comunicarea și diseminarea; calitatea parteneriatului), însă întrebările din ghid și din eForm despre cum sunt atinse aceste criterii au fost reformulate pe alocuri pentru mai multă claritate.
 • A fost introdus un prag de 75/100 de puncte pentru a asigura selecția proiectelor de o anumită calitate.
 • Proiectele de mai mici dimensiuni vor avea asigurat un buget de 17.800.000 € din bugetul total al apelului.
 • În acord cu politicile și prioritățile Comisiei Europene, a fost stabilit un procent de 25% din bugetul total al proiectelor de mai mici dimensiuni pentru proiecte care vizează integrarea socială a migranților și a refugiaților. 
 • Pentru toate proiectele de mai mari dimensiuni trebuie depus un raport de audit ca parte a raportului final (Report of Factual Findings on the Final Financial Report - Type II – model aici).
 • Formularul de buget a fost complet refăcut și are noi funcționalități. De asemenea, informațiile sunt solicitate acum per capitole bugetare, nu per partener ca până acum. 
 • Glosarul de termeni din anexa I a ghidului de finanțare a fost completat cu noi precizări sau noi intrări (de exemplu, comunicare, diseminare, valoare adăugată europeană, impact, rezultat, livrabil, partener, subcontractare, sustenabilitate). 
 • Lista de documente (Check list) din anexa II a ghidului de finanțare a fost îmbunătățită prin restructurarea informațiilor referitoare la ce document trebuie trimis, unde și când. 
 • Unele intrări din formularul electronic de cerere de finanțare (eForm) și din anexele sale au fost revizuite pentru a fi mai clare. De asemenea, în cele mai multe cazuri, a crescut numărul de caractere permis la secțiunea E a formularului, unde trebuie descrisă modalitatea prin care sunt atinse criteriile de acordare a finanțării. 
 • Ca urmare a tuturor acestor modificări, Ghidul pentru candidați (Guide for Applicants) a fost îmbunătățit în consecință, incluzând acum mai multe capturi de ecran și recomandări tehnice pentru completarea aplicației. 
Depunerea proiectelor
Proiectele se trimit online la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) din Bruxelles, stuctura care gestionează procesul de depunere, evaluare, contractare, monitorizare și raportare. Detalii despre modalitatea de transmitere a proiectelor găsiți pe pagina noastă aici.

Resurse pentru dezvoltarea ideilor de proiect
Echipa Biroului Europa Creativă România vă stă la dispoziție cu feedback și consultanță gratuite în procesul de elaborare a propunerilor de proiect. De asemenea, ne puteți contacta pentru a vă sprijini în identificarea de parteneri din alte țări eligibile la program. 
 
Pentru identificarea de parteneri puteți folosi și metodele prezentate de noi aici. În cazul în care doriți să fiți partener în cadrul unui astfel de proiect, vă invităm să parcurgeți și ofertele de parteneriat disponibile până în prezent pe website-ul nostru. 
 
Pentru informații suplimentare ne puteți scrie la adresa cultura@europa-creativa.eu sau ne puteți contacta telefonic la numărul 0213166061 (L-J între 9:00-17:00, V între 9:00-14:30). 

Legături rapide