Licitație deschisă: Platformă pentru distribuția operelor din domeniul artelor spectacolului

22 iunie 2020

În conformitate cu planul de lucru pentru implementarea Programului Europa Creativă în anul 2020, Comisia Europeană a lansat vineri, 19 iunie, o nouă acțiune în pregătirea viitorului cadru de finanțare din perioada 2021-2027: „Circulația artelor spectacolului europene”. Aceasta este în acord cu prioritățile Noii agende europene pentru cultură, prin intermediul căreia au fost anunțate inițiative specifice în majoritatea sectoarelor culturale mature (de exemplu, muzica sau industria cărții).

Obiectivul principal al licitației (EAC/2020/OP/0007) este realizarea unei platforme online și testarea unei scheme de distribuție transfrontalieră (fizică și digitală) pentru operele din domeniul artelor spectacolului.

Licitația vizează următoarele arte: teatru (inclusiv teatru muzical), dans, performance, circ și arte stradale. Nu se adresează și sectorului muzicii live (inclusiv operă și musical), pentru care există inițiativa specială Muzica mișcă Europa.

Serviciile care vor fi prestate în cadrul contractului selectat sunt următoarele:

  • inventarierea programelor existente pentru susținerea distribuției fizice și digitale a operelor din domeniul artelor spectacolului, în special la nivel transnațional;
  • inventarierea și prezentarea sistemelor existente de supratitrare/subtitrare și a altor instrumente digitale relevante în sectorul artelor spectacolului;
  • crearea unei platforme online și testarea acțiunilor de distribuție transfrontalieră (fizică și digitală) în domeniul artelor spectacolului;
  • formularea de recomandări de politici pentru acțiunile viitoare în domeniul artelor spectacolului (distribuție).

În urma acestei licitații va fi selectat un singur proiect în valoare de maximum 2.500.000 €. Operatorii economici pot depune propunerile singuri (sole tenderer) sau în consorții (joint tenders).

Termenul-limită pentru depunerea propunerilor: 31 iulie 2020, ora 16:00 CEST (ora 17:00 a României).

Mai multe detalii aici.