Candidaturi pentru ediția din 2021 a Premiilor Europa Nostra

21 septembrie 2020

Premiile Europa Nostra / Premiile UE pentru patrimoniu cultural, susținute prin intermediul programului Europa Creativă, sunt acordate anual și au drept scop identificarea și promovarea bunelor practici în domeniul conservării patrimoniului cultural material și imaterial, stimularea schimbului de experiență profesională la nivel comunitar și creșterea gradului de conștientizare și apreciere a publicului larg față de patrimoniul Europei.

Vor fi conferite 30 de distincții în cadrul următoarel  patru categorii:

- Conservare: realizări deosebite în domeniul conservării, îmbunătățirii și adaptării monumentelor la noi utilizări.
- Cercetare: proiecte remarcabile de cercetare care au avut efecte tangibile în conservarea și punerea în valoare a patrimoniului european.
- Serviciu dedicat al unor persoane sau organizații: categoria este deschisă acelor persoane sau organizații care au excelat de-a lungul unei perioade îndelungate de timp în protejarea, conservarea și punerea în valoare a patrimoniului.
- Educație, formare și creșterea conștientizării: inițiative însemnate în educația, formarea profesională și creșterea conștientizării în domeniul patrimoniului material și imaterial pentru a promova și/sau a contribui la dezvoltarea durabilă.    

4 dintre proiectele câștigătoare (câte unul din fiecare categorie) vor fi recompensate cu Marele Premiu al Juriului, iar altul va primi Premiul Publicului, în baza votului online.

În plus, vor fi acordate și două Premii speciale ILUCIDARE. ILUCIDARE este un proiect finanțat prin Programul de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene, cu scopul de a încuraja inovația în domeniul patrimoniului.

Termenul-limită de depunere a propunerilor este 1 octombrie 2020. 

Mai multe informații sunt disponibile 
aici.