Platforme europene

Componenta oferă sprijin financiar organizațiilor care promovează creatori la început de carieră, prin intermediul unei veritabile programări europene a activităților. Organizațiile creează o platformă pentru a-și aduce în prim-plan viziunea artistică comună, în conformitate cu obiectivele Subprogramului Cultura, și pentru a-și îmbunătăți abordările de dezvoltare a publicului.

Platformele au rolul de a genera o masă critică și un efect de structurare a organizațiilor dintr-un anumit domeniu cultural, prin urmare numai un număr limitat de platforme vor primi sprijin în perioada 2014-2020, astfel încât diferitele domenii să fie acoperite în mod echilibrat.

PRIORITĂȚI
 

 • promovarea mobilității și a vizibilității creatorilor, îndeosebi a celor la început de carieră, care nu beneficiază de expunere la nivel internațional;
 • stimularea unor programe de activități culturale la nivelul întregii Europe, în vederea facilitării accesului la producții culturale europene străine prin intermediul turneelor, al expozițiilor, al festivalurilor etc.;
 • aplicarea unei strategii de comunicare și de branding, inclusiv crearea unei mărci europene a de calității;
 • dezvoltarea și construirea de noi segmente de public, o atenție deosebită acordându-se publicului tânăr;
 • dezvoltarea publicului prin utilizarea tehnologiilor digitale și a abordărilor inovatoare.
 
BUGET 2014-2020: aproximativ 27 de milioane € (6% din bugetul Subprogramului Cultura).
În 2017, bugetul total disponibil pentru cofinanțarea primului an de activitate a platformelor selectate este de 5,5 milioane €.

CANDIDAȚI ELIGIBILI
: platforme formate dintr-o entitate coordonatoare și minimum 10 organizații membre din cel puțin 10 țări eligibile diferite, dintre care cel puțin 5 trebuie să fie state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European. Toate organizațiile trebuie să aibă minimum 2 ani de existență juridică. Persoanele fizice și persoanele fizice autorizate nu sunt eligibile.

Într-o platformă pot fi implicați operatorii din următoarele țări:
 • statele membre UE;
 • țările candidate și potențial candidate UE (Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia, Muntenegru, Serbia);
 • țările din Spațiul Economic European (Islanda, Norvegia);
 • Elveția;
 • țările care fac obiectul Politicii Europene de Vecinătate, cu condiţia semnării unor acorduri de participare la Program: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina, Algeria, Egipt, Moroc, Tunisia, Iordania, Liban, Libia, Teritoriul Palestinian, Siria, Israel.

Atenție! Elveția și o parte din statele care fac obiectul Politicii de Vecinătate nu au semnat încă acordurile de participare la program.Pentru lista actualizată a țărilor eligibile, vă rugăm consultați în permanență pagina Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

ROLURI ÎN CADRUL PLATFORMEI


Coordonator
:

 • stabilește criteriile care trebuie respectate de membri, în acord cu obiectivele și prioritățile componentei;
 • răspunde de monitorizarea membrilor și de alocarea granturilor pentru aceștia;
 • poate selecta noi membri o dată pe an, la depunerea aplicației simplificate din anii ulteriori câștigării grantului.
Membrii:
 • sunt organizații al căror scop este de a promova artiști europeni la început de carieră și producțiile acestora;
 • cel puțin 30% dintre artiștii promovați pe durata proiectului trebuie să fie la început de carierăși să respecte condițiile stabilite de coordonator.
 
EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI ELIGIBILE
 • coordonare, monitorizare, promovare, evaluare și supervizare a activităților derulate de membri, precum și activități în legătură cu dezvoltarea sustenabilă a platformei (selectarea de noi membri);
 • activități de încurajare a mobilității creatorilor, în special a celor care nu beneficiază de promovare internațională, prin sprijinirea unei puternice programări europene;
 • activități de dezvoltare a publicului;
 • activități de colaborare în rețea și de învățare inter pares în rândul administratorilor culturali ai membrilor, în vederea atingerii obiectivelor platformei.

TIPURI DE PROIECTE: acorduri-cadru de parteneriat de 4 ani.

GRANTURI UE
: maximum 500.000 € / platformă / an (80% din bugetul total eligibil).

OFERTE DE PARTENERIAT (orientativ, idei de proiecte primite prin intermediul Rețelei Birourilor Europa Creativă):


MATERIALE SUPORT
: