Studii și cercetări

Promoting Access to Culture via Digital Means, Niels Righolt, EENC, martie 2015 - lucrarea prezintă pe scurt impactul celor mai noi progrese tehnologice și digitale asupra sectorului cultural, în special asupra instituțiilor culturale. Este analizat modul în care comunicarea prin canale clasice și unidirecționale a fost înlocuită de instrumente interactive, platforme și mesaje direcționate către grupuri țintă, dar și efectele pe care acest nou mediu de comunicare le are în ceea ce privește relația cu publicul, participarea și implicarea în cultură, procesul de co-creație etc.

New Business Models in the Cultural and Creative SectorsDr.Cornelia Dümcke, membru EENC, iunie 2015 - studiul  identifică principalele tipuri de noi modele de afaceri din sectoarele culturale și creative, modele care au o abordare cu adevărat inovatoare, specifică acestor sectoare

Audience building and the future Creative Europe Programme, EENC, 2012 - un scurt raport privind dezvoltarea publicului, tendințe și recomandări. Studiul se bazează pe analiza a 28 de cazuri din 12 state membre

European Audiences: 2020 and beyond, Comisia Europeană, 2012 - o broșură cu prezentări de bune practici de dezvoltare a publicului în proiectele finanțate prin programele comunitare

Use of Structural Funds for Cultural Projects, KEA European Affairs, 2012 un studiu privind utilizarea fondurilor structurale pentru proiecte culturale

Creating, innovating, disrupting through A&B organisations, KEA European Affairs, 2014 – o cercetare privind interacțiunea dintre arte și sectorul de afaceri realizată în cadrul proiectului „Connecting Arts & Business, the European value of Arts & Business” finanțat de Comisia Europeană

Good Practice Report on the Cultural and Creative Sectors’ Export  and Internationalization Support Strategies, OMC Working Group of EU Member States’ experts on Cultural and Creative Sectors, 2014 – raport despre bunele practici privind exportul și internaționalizarea strategiilor de sprijin pentru sectoarele culturale și creative

Mapping of Cultural Heritage actions in European Union policies, programmes and activities, 2014 – un raport care cartează politicile, programele și activitățile UE referitoare la patrimoniul cultural și care urmărește dezvoltarea unei abordări strategice în privința conservării și promovării patrimoniului

The role of public arts and cultural institutions in the promotion of cultural diversity and intercultural dialogue, 2014 – 25 de experți din țările UE au analizat exemple de politici și de practici ale instituțiilor publice care încearcă să se adreseze unui public cât mai divers. Studiul abordează provocările cheie și analizează factorii de succes.

Creating growth – Measuring cultural and creative markets in the EU, decembrie 2014 - studiul rezumă și dezvoltă informația disponibilă despre economia culturală și creativă la nivelurile naționale și european. Aceste analize comparative și calitative sunt utile pentru o mai bună înțelegere a rolului sectoarelor culturale și creative în economia Europei.  De asemenea, sunt identificați și prezentați factorii cheie care vor afecta evoluția globală a acestor sectoare și a actorilor lor, precum și modalitățile în care activitățile culturale și creative pot sprijini creșterea, ocuparea tinerilor, inovarea, întărind poziția Europei la nivel global.

Cultura (2007-2013). România în proiecte europene finanţate, Punctul de Contact Cultural al României, 2013 - materialul face un scurt bilanţ cantitativ al rezultatelor, cu accent pe informaţii despre numărul şi tipul proiectelor la care participă operatorii, rata de succes a depunerilor, ariile culturale în care s-au înscris proiectele, distribuţia geografică a beneficiarilor români implicaţi, preferinţele de cooperare cu parteneri din anumite ţări, valoarea granturilor, precum şi cu unele referiri la contextul rezultatelor de la nivel european şi, pe alocuri, la cadrul anterior de finanţare, Programul Cultura 2000.