Jocuri video și conținut imersiv Apel închis Video Game and Immersive content development (CREA-MEDIA-2024-DEVVGIM)

Termen limită: 24.01.2024, ora 17:00 (ora Bruxelles-ului)

Scopul acestei linii de finanțare este creșterea capacității producătorilor dea dezvolta jocuri video și conținut imersiv cu potențialul de a avea public internațional. De asemenea, este urmărită creșterea competitivității industriei europene de jocuri video și conținut imersiv.

Obiective:

  • creșterea atractivității, calității și fezabilităii proiectelor cu potențial transnațional;
  • consolidarea poziției producătorilor de jocuri video și conținut imersiv pe piața internațională.

Buget

Bugetul total disponibil este de 7 000 000 EUR.

Contribuția financiară se acordă sub formă de subvenție.

Detalii complete

Textul complet și formularele de cerere sunt disponibile aici.